Giải câu C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 13: Lực ma sát.

Đề câu C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 10:

Búng cho hòn bi lăn trên mặt sàn nằm ngang.

a. Tại sao hòn bi lăn chậm dần?

b. Tại sao hòn bi lăn được một đoạn đường khá xa mới dừng lại?

Lời giải câu C2 Trang 76 SGK Vật lý lớp 10:

a. Do ma sát lăn làm cản trở hòn bi, bi lăn chậm dần.

b. Do lực ma sát lăn nhỏ, hòn bi duy trì chuyển động lâu hơn.

(BAIVIET.COM)