Giải câu C2 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề câu C2 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10:

Cho hai vật chịu tác dụng của những lực có độ lớn bằng nhau. Hãy vận dụng định luật II Niu – Tơn để suy ra rằng, vật nào có khối lượng lớn hơn thì khó làm thay đổi vận tốc của nó hơn, tức là có mức quán tính lớn hơn.

Lời giải câu C2 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 61 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)