Giải câu C2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề câu C2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10:

Vẽ các lực cân bằng tác dụng lên quả cầu (Hình 9.3). Các lực này do những vật nào gây ra?

Lời giải câu C2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 54 SGK Vat ly lop 10

Trọng lực và lực căng dây là 2 lực tác dụng vào quả cầu, hai lực này cân bằng nên quả cầu nằm yên.

Trái Đất hút quả cầu gây ra trọng lực P, phản lực của giá đỡ cùng với trọng lực P gây ra lực căng dây T.

(BAIVIET.COM)