Giải câu C2 Trang 35 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 35 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Đề câu C2 Trang 35 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu một ví dụ khác về tính tương đối của vận tốc.

Lời giải câu C2 Trang 35 SGK Vật lý lớp 10:

Ví dụ:

– Một người ngồi yên trên một cano. Cano đang chuyển động đối với bờ sông, nên người chuyển động đối với bờ sông.

– Một người đứng yên trên mặt đất, nhưng đối với Mặt Trời thì người ấy đang chuyển động…

(BAIVIET.COM)