Giải câu C2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề câu C2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 10:

Sự rơi của những vật nào trong bốn thí nghiệm mà ta đã làm ở trên thế coi là sự rơi tự do?

Lời giải câu C2 Trang 25 SGK Vật lý lớp 10:

Sự rơi của hòn sỏi, hòn bi xe đạp, viên giấy vo tròn là sự rơi tự do.

(BAIVIET.COM)