Giải câu C2 Trang 206 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 206 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề câu C2 Trang 206 SGK Vật lý lớp 10:

Nhiệt độ của khối chất lỏng khi bay hơi tăng hay giảm? Tại sao ?

Lời giải câu C2 Trang 206 SGK Vật lý lớp 10:

Đối với chất lỏng : Khi bay hơi tức các phân tử chất lỏng thoát ra ngoài làm mất đi năng lượng dưới dạng động năng (của phân tử thoát). Dẫn đến nội năng giảm – nhiệt độ giảm.

(BAIVIET.COM)