Giải câu C2 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề câu C2 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

Lời giải câu C2 Trang 170 SGK Vật lý lớp 10:

Vì đối với khi lí tưởng, sự tương tác giữa các phân tử là không đáng kể, có thể bỏ qua nên chất khí lí tưởng không có thế năng, chỉ có động năng. Do đó nội năng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

(BAIVIET.COM)