Giải câu C2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy so sánh độ lớn vận tốc tức thời của xe tải và xe con ở Hình 3.3. Mỗi đoạn trên vector vận tốc tương ứng với 10 km/h. Nếu xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe tải đang đi theo hướng nào?

Lời giải câu C2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 10:

Vận tốc tức thời của xe là : 30 km/h và đi theo hướng Tây – Đông vận tốc tức thời của xe con là 40 km/h.

(BAIVIET.COM)