Giải câu C2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Đề câu C2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 157 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 10:

Đường biểu diễn sự biến thiên của P theo V trong hệ tọa độ (P, V) là một đường hypebol

(BAIVIET.COM)