Giải câu C2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 27: Cơ năng.

Đề câu C2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Một vật nhỏ trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc cao h = 5 (Hình 27.3); khi xuống tới chân dốc B, vận tốc của vật là v = 6 m/s. Cơ năng của vật có bảo toàn không ? Giải thích?

Lời giải câu C2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 144 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)