Giải câu C2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề câu C2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10:

Tìm hai ví dụ chứng tỏ rằng một vật có khối lượng m khi đưa lên vị trí cách mặt đất độ cao z thì lúc rơi xuống có thể sinh công.

Lời giải câu C2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10:

Ví dụ 1: Búa máy từ độ cao z, khi rơi xuống có thể đóng cọc ngập sâu vào lòng đất- sinh công.

Ví dụ 2: Dòng nước từ độ cao z đổ xuống làm quay tuabin của máy phát điện- nhà máy thủy điện.

(BAIVIET.COM)