Giải câu C2 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 25: Động năng.

Đề câu C2 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 134 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10:

a) Viên đạn có khối lượng m, đang bay với vận tốc v thì có thể xuyên vào gỗ, vào tấm bia và sinh công. Ta nói viên đạn có động năng.

b) Búa đang chuyển động đập vào đinh, làm cho đinh đóng sâu vào gỗ, sinh công. Ta nói búa có động năng khi đang chuyển động.

c) Dòng nước lũ đang chuyển động mạnh với vận tốc chảy rất lớn có thể cuốn trôi, vỡ đổ nhà của… ta nói dòng nước có động năng.

(BAIVIET.COM)