Giải câu C2 Trang 130 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 130 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 24: Công và Công suất.

Đề câu C2 Trang 130 SGK Vật lý lớp 10:

Xác định dấu của công A trong những trường hợp sau:

a) Công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc;

b) Công của lực ma sát của mặt đường khi ô tô lên dốc;

c) Công của trọng lực của vệ tinh bay vòng tròn quanh Trái Đất;

d) Công của trọng lực khi máy bay cất cánh.

Lời giải câu C2 Trang 130 SGK Vật lý lớp 10:

a) Công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc: hướng của lực kéo cùng hướng độ rời nên α = 0 => cosα > 0 => A > 0.

b) Hướng lực ma sát ngược hướng độ rời điểm đặt của lực nên α = 180°

=> cosα < 0 => A < 0.

c) Hướng của vector P vuông góc hướng độ rời điểm đặt của vector P nên α = 90°

=> cosα = 0 => A = 0.

d) Hướng vector P hợp hướng độ rời một góc α > 90° => cosα < 0 => A < 0.

(BAIVIET.COM)