Giải câu C2 Trang 112 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 112 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề câu C2 Trang 112 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao khi hai vật có trọng lượng bằng nhau thì ròng rọc vẫn đứng yên sau khi thả tay?

Lời giải câu C2 Trang 112 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C2 Trang 112 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)