Giải câu C1 Trang 96 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 96 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề câu C1 Trang 96 SGK Vật lý lớp 10:

Có nhận xét gì về phương của hai dây khi vật đứng yên?

Lời giải câu C1 Trang 96 SGK Vật lý lớp 10:

Phương của hai dây cùng nằm trên một đường thẳng.

(BAIVIET.COM)