Giải câu C1 Trang 81 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 81 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 14: Lực hướng tâm.

Đề câu C1 Trang 81 SGK Vật lý lớp 10:

a) Lực nào đã gây ra gia tốc hướng tâm cho vật?

b) Tại sao khi bàn quay nhanh đến một mức nào đó thì vật sẽ văng ra ngoài bàn?

Lời giải câu C1 Trang 81 SGK Vật lý lớp 10:

a) Lực hấp dẫn gây ra gia tốc hướng tâm cho các vệ tinh, hành tinh chuyển động xung quanh Trái Đất, xung quanh Mặt Trời. Một số trường hợp lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực hướng tâm.

b) Nếu bàn quay nhanh đến một tốc độ nào đó thì độ lớn của lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn độ lớn của lực hướng tâm cần thiết nên vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, văng ra ngoài.

(BAIVIET.COM)