Giải câu C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.

Đề câu C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 10:

Dùng hai tay kéo dãn một lò xo (Hình 12.1a):

a. Hai tay có chịu tác dụng của lò xo không ? Hãy nêu rõ điểm đặt, phương và chiều của các lực này.

b. Tại sao lò xo chỉ dãn đến một mức nào đó thì dừng lại ?

c. Khi thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu?

Lời giải câu C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 10:

a. Có. Hai lực này có điểm đặt ở hai tay, cùng phương, ngược chiều với lực kéo dãn.

b. Lò xo càng dãn ra, lực đàn hồi càng tăng. Khi lực đàn hồi cân bằng với lực kéo thì lò xo ngừng dần. Nếu lực kéo quá lớn, lò xò dãn ra quá giới hạn thì khi đó, lò xo không còn tính đàn hồi, lực đàn hồi mất đi.

c. Khi thôi kéo, lực đàn hồi làm cho các vòng lò xo co lại gần nhau như lúc ban đầu.

(BAIVIET.COM)