Giải câu C1 Trang 60 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 60 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề câu C1 Trang 60 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao xe đạp chạy thêm được một quãng đường nữa mặc dù ta đã ngừng đạp ? Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống, ta phải gập trên lại ?

Lời giải câu C1 Trang 60 SGK Vật lý lớp 10:

Do xe đạp có quán tính nên tiếp tục chuyển động. Lực ma sát làm cho xe chạy chậm dần rồi mới dừng lại. Nếu không còn lực nào tác dụng xe sẽ chạy thẳng đều mãi mãi.

Khi nhảy từ cao xuống: Bàn chân dừng lại, do quán tính phần trên cơ thể tiếp tục chuyển động xuống gây ra hiện tượng gập chân.

Ngoài ra, nếu ta duỗi thẳng chân, lực phản từ mặt đất sẽ tác dụng gây ra tai nạn nguy hiểm.

(BAIVIET.COM)