Giải câu C1 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề câu C1 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10:

Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên làm mũi tên bay đi (Hình 9.1)?

Lời giải câu C1 Trang 54 SGK Vật lý lớp 10:

Lực kéo của tay làm cung biến dạng, dây cung căng ra.

Lực căng của dây (lực đàn hồi) làm mũi tên bay đi.

(BAIVIET.COM)