Giải câu C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí.

Đề câu C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 10:

Em hãy cho biết giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở hình 7.1 bằng bao nhiêu?

Lời giải câu C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 10:

Giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở hình 7.1 là 33 độ

Lưu ý nhiệt kế trên có sai số là 1 độ do vậy ta chỉ có thể xác định được nhiệt độ cần đọc trong khoảng từ 32 độ đến 33 độ, còn phần lẻ không thể đọc được, nhưng do vạch chỉ thị gần sát vạch 33 độ hơn, nên kết quả đọc và ghi ra là 33 độ.

(BAIVIET.COM)