Giải câu C1 Trang 29 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 29 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề câu C1 Trang 29 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy nêu một vài ví dụ về chuyền động tròn đều.

Lời giải câu C1 Trang 29 SGK Vật lý lớp 10:

Đối với người quan sát ngồi trên xe đạp đang chạy thẳng đều thì đầu van bánh xe chuyển động tròn đều; Điểm đầu mút của kim giây đồng hồ là chuyển động tròn đều…

(BAIVIET.COM)