Giải câu C1 Trang 204 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 204 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề câu C1 Trang 204 SGK Vật lý lớp 10:

Dựa vào đồ thị trên Hình 38.2, hãy mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc.

Lời giải câu C1 Trang 204 SGK Vật lý lớp 10:

Khi đun, nhiệt độ thiếc tăng dần, khi t = 232° C thiếc bắt đầu nóng chảy. Suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ thiếc không tăng, khi chảy lỏng hoàn toàn, nhiệt độ thiếc lỏng tiếp tục tăng.

(BAIVIET.COM)