Giải câu C1 Trang 188 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 188 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Đề câu C1 Trang 188 SGK Vật lý lớp 10:

Nếu giữ chặt đầu A của thanh thép AB và tác dụng vào đầu B một lực nén đủ lớn để gây ra biến dạng thì độ dài l và tiết diện ngang S của thanh này thay đổi như thế nào?

Lời giải câu C1 Trang 188 SGK Vật lý lớp 10:

Thanh thép co lại, chiều dài giảm đi đồng thời tiết diện của thanh ở đoạn giữa tăng lên, thanh thép bị phình ra.

(BAIVIET.COM)