Giải câu C1 Trang 16 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 16 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C1 Trang 16 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 16 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 16 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 16 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)