Giải câu C1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Đề câu C1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao cho hai thỏi chì có mặt đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau (Hình 28.3)? Tại sao hai mặt không được mài nhẵn thì lại không hút nhau?

Lời giải câu C1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 10:

Vì khi đó khoảng các giữa các phân tử ở 2 thỏi rất gần nhau làm cho lực hút giữa chúng là đáng kể – hai thỏi chì khi đó hút nhau.

(BAIVIET.COM)