Giải câu C1 Trang 143 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 143 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 27: Cơ năng.

Đề câu C1 Trang 143 SGK Vật lý lớp 10:

Con lắc đơn tạo bởi một vật nặng nhỏ gắn vào đầu một sợi dây mảnh không co dãn, đầu kia của dây gắn cố định tại C (Hình 27.2). Đưa vật lên vị trí A rồi thả nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống đến O (vị trí thấp nhất ) rồi đi lên đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp diễn. Nếu không có tác dụng của các lực cản, lực ma sát :

a) Chứng minh rằng A và B đối xứng với nhau qua CO.

b) Vị trí nào động năng cực đại? Cực tiểu?

c) Trong quá trình nào động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại?

Lời giải câu C1 Trang 143 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 143 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)