Giải câu C1 Trang 137 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 137 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề câu C1 Trang 137 SGK Vật lý lớp 10:

Chứng tỏ rằng trọng trường đề mọi vật (nếu không chịu tác dụng của một lực nào khác) sẽ chuyển động với cùng một gia tốc g , gọi là gia tốc trọng trường.

Lời giải câu C1 Trang 137 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 137 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)