Giải câu C1 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 25: Động năng.

Đề câu C1 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 134 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 134 SGK Vật lý lớp 10:

A – 1.

B – 1.

C – 2.

D – 3.

E – 1.

Máy kéo, cần cẩu, lũ quét: thực hiện công

Lò nung: truyền nhiệt.

Mặt Trời: phát ra các bức xạ.

(BAIVIET.COM)