Giải câu C1 Trang 128 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 128 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 24: Công và Công suất.

Đề câu C1 Trang 128 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu ba ví dụ về lực sinh công

Lời giải câu C1 Trang 128 SGK Vật lý lớp 10:

Ví dụ:

– Một vật rơi tự do thì trọng lực sinh công.

– Ô tô đang chạy, tắt máy, chuyển động chậm dần, khi đó lực ma sát sinh công.

– Một cần cầu nâng một vật lên độ cao h, lực kéo sinh công…

(BAIVIET.COM)