Giải câu C1 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Đề câu C1 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10:

Chứng minh rằng đơn vị động lượng cũng có thể tính ra Niu-tơn giây (N.s).

Lời giải câu C1 Trang 123 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 123 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)