Giải câu C1 Trang 117 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 117 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 22: Ngẫu lực.

Đề câu C1 Trang 117 SGK Vật lý lớp 10:

Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Lời giải câu C1 Trang 117 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 117 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)