Giải câu C1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề câu C1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động của những vật sau đây có phải là chuyển động tịnh tiến không? Tại sao?

– Chuyển động của bè nứa trên một đoạn sông thẳng.

– Chuyển động của người ngồi trong chiếc đu đang quay (Hình 21.3).

Lời giải câu C1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 10:

– Chuyển động của bè nứa trên sông là chuyển động tịnh tiến thẳng.

– Chuyển động của lồng (ghế ngồi) của người ngồi trong chiếc đu đang quay là chuyển động tịnh tiến cong.

Vì nó thỏa mãn định nghĩa chuyển động tịnh tiến: chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.

(BAIVIET.COM)