Giải câu C1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.

Đề câu C1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy viết quy tắc momen lực cho chiếc cuốc chim khi cân bằng (Hình 18.2).

Lời giải câu C1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C1 Trang 102 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)