Giải câu c Bài 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 7

Giải câu c Trang 8 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Trung thực

Đề bài câu c Trang 8 SGK GDCD lớp 7:

Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính trung thực hoặc thiếu trung thực mi em thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Lời giải câu c Trang 8 SGK GDCD lớp 7:

– Những việc làm thể hiện tính trung thực:

+ Khi làm bài kiểm tra không quay cóp, sử dụng tài liệu.

+ Không nhắc bài cho bạn khi bạn không thuộc bài.

+ Chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm đối với mọi người khi đi mô tô, xe gắn máy.

– Những hành vi thể hiện tính không trung thực:

+ Được của rơi không trả lại cho người mất.

+ Đội mũ bảo hiểm có tính chất đốì phó khi có công an.

+ Quay cóp, sử dụng tài liệu khi làm bài kiểm tra, bài thi.

BAIVIET.COM