Giải câu c Bài 8 trang 20 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 20 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Đề bài câu c Trang 20 SGK GDCD lớp 6:

Để sống chan hoà với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

Lời giải câu c Trang 20 SGK GDCD lớp 6:

– Biết chăm lo giúp đỡ mọi người xung quanh;

– Chống lối sống ích kỉ;

– Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;

– Học tập những tấm gương tốt biết sông và quan tâm vì người khác…

BAIVIET.COM