Giải câu c Bài 3 trang 12 SGK GDCD lớp 7

Giải câu c Trang 12 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tự trọng

Đề bài câu c Trang 12 SGK GDCD lớp 7:

Theo em, cần phải làm gì để rèn luyện tính tự trọng?

Lời giải câu c Trang 12 SGK GDCD lớp 7:

– Phải biết nhận khuyết điểm khi mình có thiếu sót.

– Phải nghiêm khắc với bản thân.

– Phải tôn trọng lẽ phải.

– Phải tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân.

– Phải thực hiện tốt câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”; “Đúng hứa, đúng hẹn”; luôn trung thực với người khác và với chính mình.

– Phải xa lánh những thói xấu như khúm núm, sợ sệt, nịnh hót, nói xấu sau lưng người khác.

– Sống chuẩn mực,

– Suy nghĩ thận trọng trước khi hành động.

BAIVIET.COM