Giải câu c Bài 2 trang 6 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 6 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Siêng năng, Kiên trì

Đề bài câu c Trang 6 SGK GDCD lớp 6:

Kể một tấm gương kiên trì, vượt khó trong học tập mà em biết.

Lời giải câu c Trang 6 SGK GDCD lớp 6:

Học sinh nêu tên cụ thể những bạn học sinh trong lớp hoặc trong trường mình.

BAIVIET.COM