Giải câu c Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7

Giải câu c Trang 62 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Đề bài câu c Trang 62 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

A. Việc cần giải quyết                                                 B. Cơ quan giải quyết

– Đăng kí hộ khẩu;                                                     – Công an;

– Khai báo tạm trú;                                                     – Ủy ban nhân dân xã;

– Khai báo tạm vắng;                                                 – Trường học;

– Đăng kí kết hôn;                                                      – Trạm y tế (bệnh viện).

– Xin cấp giấy khai sinh;

– Sao giấy khai sinh;

– Xác nhận lí lịch;

– Xin sổ khám bệnh;

– Xác nhận bảng điểm học tập.

Lời giải câu c Trang 62 SGK GDCD lớp 7:

A4, A5, A6, A7 – B2

A1, A3 – B1

A9-B3

A8- B4

BAIVIET.COM