Giải câu c Bài 18 trang 50 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 50 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Đề bài câu c Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?

Lời giải câu c Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

Bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm.

BAIVIET.COM