Giải câu c Bài 17 trang 48 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 48 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Đề bài câu c Trang 48 SGK GDCD lớp 6:

Người vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?

Lời giải câu c Trang 48 SGK GDCD lớp 6:

– Bị phạt cảnh cáo.

– Bị cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

– Bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

BAIVIET.COM