Giải câu c Bài 16 trang 45 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 45 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Đề bài câu c Trang 45 SGK GDCD lớp 6:

Hà là học sinh lớp 6. Hằng ngày, Hà phải đi bộ từ nhà đến trường. Con đường này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng em gặp một nhóm con trai lớn hơn em.

Nhóm này thường trêu chọc, giật tóc và đụng chạm vào người Hà.

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng thế hiện cách ứng xử đúng:

a) Hà mắng và còn cãi nhau với đám con trai.
b) Hà sợ hãi không dám đi học nữa.
c) Hà không có phản ứng gì và không dám nói cho bô” mẹ biết vì sợ bô” mẹ không cho đi học nữa.
d) Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, thầy cô giáo biết.

Lời giải câu c Trang 45 SGK GDCD lớp 6:

a) Hà mắng và còn cãi nhau với đám con trai.
b) Hà sợ hãi không dám đi học nữa.
c) Hà không có phản ứng gì và không dám nói cho bô” mẹ biết vì sợ bô” mẹ không cho đi học nữa.
d) Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, thầy cô giáo biết.x

BAIVIET.COM