Giải câu c Bài 12 trang 32 SGK GDCD lớp 6

Giải câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Đề bài câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 6:

Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em?

Lời giải câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 6:

Mỗi nhóm quyền rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ.

+ Nhóm quyền sống còn: những quyền được sống, sinh ra được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc.

+ Nhóm quyền bảo vệ: trẻ phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức đối xử, bóc lột, xâm hại, bị bỏ rơi.

+ Nhóm quyền phát triển: quyền được học tập, vui chơi… phát triển toàn diện.

+ Nhóm quyền tham gia: có quyền nói lên ý kiến của mình bày tỏ nguyện vọng của mình, được người lớn tôn trọng.

BAIVIET.COM