Giải câu c Bài 10 trang 32 SGK GDCD lớp 7

Giải câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Đề bài câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 7:

Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

(1) Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp ;

(2) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ồng bà, tổ tiên ;

(3) Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào ;

(4) Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu ;

(5) Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

Lời giải câu c Trang 32 SGK GDCD lớp 7:

Em đồng ý với ý kiến (1), (2), (5).

Bởi vì: gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp, chúng ta giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành nuôi dưỡng chúng ta. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt lên những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

BAIVIET.COM