Giải câu b Bài 8 trang 25 SGK GDCD lớp 7

Giải câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Khoan dung

Đề bài câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 7:

Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung ? Vì sao ?

(1) Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn ;

(2) Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn ;

(3) Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ ;

(4) Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý ;

(5) Ồn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm ;

(6) Hay chê bai người khác ;

(7) Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người ;

(8) Hay trả đũa người khác ;

(9) Đổ lỗi cho người khác.

Lời giải câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 7:

Hành vi 1, 3, 5, 7 thể hiện lòng khoan dung. Bởi vì những hành vi đó thể hiện là người biết lắng nghe và hiểu người khác, biết chấp nhận và tha thứ, cư xử tế nhị với mọi người; sống cởi mở, thân ái, biết nhường nhịn

BAIVIET.COM