Giải câu b Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp 7

Giải câu b Trang 22 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Đề bài câu b Trang 22 SGK GDCD lớp 7:

Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán ; mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm xấu.

Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?

Lời giải câu b Trang 22 SGK GDCD lớp 7:

Em không tán thành việc làm cúa Tuấn, vì như vậy không phải là Tuấn giúp đỡ cho Hưng mà là làm hại Hưng và Hưng đã học yếu mà không chịu khó làm bài chỉ ỷ vào Tuấn thì Hưng sẽ càng học yếu hơn nữa.

BAIVIET.COM