Giải câu b Bài 4 trang 11 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 11 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Lễ độ

Đề bài câu b Trang 11 SGK GDCD lớp 6:

Bạn Thanh có mẹ là giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về, Thanh rẽ vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khoá. Khi đi qua cổng, chú bảo vệ gọi Thanh lại và hỏi : “Cháu muốn gặp ai ?”. Bạn Thanh dừng lại và trả lời : “Cháu vào chỗ mẹ cháu ! Thế chú không biết cháu à?”

– Theo em, tại sao chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậy?

– Em có nhận xét gì về cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh?

– Nếu em là Thanh thì em sẽ nói như thế nào với chú bảo vệ?

Lời giải câu b Trang 11 SGK GDCD lớp 6:

– Chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậy là vì:

Bạn Thanh vào cổng, không chào hỏi và không xin phép chú bảo vệ để vào cổng cơ quan

– Cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh là thiếu lễ phép, nói cộc lốc khi người lớn hỏi với thái độ ngông nghêng, coi thường chú bảo vệ.

– Nếu em là Thanh, khi vào cổng em sẽ xuống xe chào chú bảo vệ, sau đó giới thiệu mình, nêu lí do mình đến cơ quan tìm mẹ và xin phép chú bảo vệ cho mình được vào gặp mẹ.

BAIVIET.COM