Giải câu b Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 8 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tiết kiệm

Đề bài câu b Trang 8 SGK GDCD lớp 6:

Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào?

Lời giải câu b Trang 8 SGK GDCD lớp 6:

– Tiêu xài hoang phí tiền bạc của cha mẹ, tiền bạc của Nhà nước.

– Làm thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước.

– Tham ô, tham nhũng.

– Các công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng.

– Không tiết kiệm thời gian, la cà các hàng quán, bớt xén thời gian làm việc tư.

– Hoang phí sức khỏe vào những cuộc vui vô bổ.

BAIVIET.COM