Giải câu b Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7

Giải câu b Trang 53 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Đề bài câu b Trang 53 SGK GDCD lớp 7:

Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

Lời giải câu b Trang 53 SGK GDCD lớp 7:

Tôn giáo, tín ngưỡng là lòng tin, là sự sùng bái vào cái gì đó thần bí trong khi đó mê tín dị đoan là quá tin (tin đến mức mê muội) vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên.

BAIVIET.COM