Giải câu b Bài 16 trang 45 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 45 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Đề bài câu b Trang 45 SGK GDCD lớp 6:

Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Theo em, Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể… không? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào? Cách nào là tốt nhất?

Lời giải câu b Trang 45 SGK GDCD lớp 6:

– Tuấn vi phạm pháp luật: đã chửi và rủ người đánh Hải. Tuấn đã lôi kéo người khác cùng phạm tội. Như vậy, Tuấn đã xâm phạm danh dự, thân thể và sức khoẻ của Hải.

– Anh trai Tuấn sai: vì không những không can ngăn em mình mà lại tiếp tay cho Tuấn đánh Hải, đã sai càng sai hơn.

– Hải có thể có cách ứng xử:

+ Hải giải thích cho Tuấn hiểu mình không nói xấu bạn.

+ Hải phải bảo vệ mình.

+ Hải thông báo cho bô’ mẹ mình, bố mẹ Tuấn, thầy cô giáo, hoặc chính quyền địa phương để tìm sự giúp đỡ.

– Cách tốt nhất là Hải phải tự bảo vệ mình và thông báo, tìm sự giúp đỡ của những người có trách nhiệm: bố mẹ Hải, bố mẹ Tuấn, thầy cô giáo cùng địa phương nơi hai người cư trú.

BAIVIET.COM