Giải câu b Bài 14 trang 40 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 40 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Đề bài câu b Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

Trong các biển báo giao thông dưới đây:

– Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi?

– Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi?

Lời giải câu b Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

– Biển báo 305, 423b: cho phép người đi bộ được đi.

– Biển báo 304: cho phép người đi xe đạp được đi.

BAIVIET.COM